Valet 2018

Valet 2018

I höst är det dags för val till riksdagen, regionen och kommunen. Dessa val är några av de allra viktigaste grundbultarna i vårt lands demokrati. Valnämnden, som är en lokal valmyndighet, vill därför uppmuntra alla röstberättigade att ta sin chans att påverka vilka politiker som de kommande fyra åren ska styra och verka i de olika politiska instanserna. På bilden ser du ordförande i valnämnden, Marie Sohlberg.

Förtidsröstning och röstning under valdagen

Förtidsröstningen för val till Riksdag, Region (Landsting) och Kommun börjar onsdagen den 22 augusti och du kan förtidsrösta i Väckelsång, Linneryd, Älmeboda, Konga, Urshult, Ryd och Tingsryd utifrån de öppettider och förtidsröstningslokaler du hittar HÄR.

Valdagen är söndagen den 9 september. Vilken vallokal du ska rösta i står på ditt röstkort som kommer hem till dig i brevlådan senast 22 augusti. Du kan se vilka vallokaler som är tillgängliga under valdagen mellan 08.00-20.00 HÄR.

OBSERVERA att röstningslokalen i Linneryd stänger kl. 16.00, då det räknas som förtidsröstning i valdistriktet Älmeboda- Linneryd. Medborgarkontoret i kommunhuset är öppet för förtidsröstning alla dagar, även på valdagen.

Ambulerande röstmottagare

En nyhet i årets val är också ambulerande röstmottagare. Om du på grund av sjukdom, ålder och funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till ett röstmottagningsställe, så ringer du 0477-441 00 till Medborgarkontoret och ber om att få ambulerande röstmottagare hem till dig så att du kan rösta.

Avgiftsfri färdtjänst för resa till vallokal

Region Kronoberg har beslutat om avgiftsfri färdtjänst för resa till vallokal på valdagen och är folkbokförd i Kronobergs län. Du som har tillstånd att resa med färdtjänst och är folkbokförd i Kronobergs län och behöver hjälp med resan till vallokalen på valdagen den 9 september reser utan egenavgift.

Vid bokningen ange att du vill boka en resa till vallokal för att rösta. För medresenär betalar du som vanligt. Ring till Serviceresor, tel. 0775-77 77 00 bokning senast fredag 7/9 klockan 17:00

Rösträtt

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Det finns särskilda regler för de olika valen.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen eller landstinget.
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

Att ta med till röstningslokal eller vallokal

  • Röstkort, som du får skickat till dig från valmyndigheten mellan den 16:e och den 22:e augusti. Skulle du förlora detta av någon anledning, kan du kontakta valnämnden som då kan trycka upp ett s.k. dubblettröstkort.
  • ID-handling.

För att få rösta måste du kunna styrka din identitet genom att visa en id-handling t.ex. körkort eller pass. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling.

Om du är intresserad av mer information om valet, gå in på Valmyndighetens hemsida www.val.se. Där kan du redan nu även se vilka partier som hittills anmält deltagande i valet och kandidater som lämnat samtycke.

För mer information kring valet, kontakta medborgarkontoret

Telefon: 0477-441 00

eller kontakta valsamordnare Jörgen Wijk, 072-200 15 13, alternativt valkanslist Anna Pastoor, 0477- 442 65.

E-post

 

Sidansvarig:  Kansliavdelningen
Senast uppdaterad: 2018-08-20