Vård & omsorg

Välkommen till Vård & omsorg

Det kan komma tillfällen då vi alla kan behöva hjälp, stöd och omtanke från någon annan. Vård och omsorg vänder sig till dig som behöver stöd och hjälp i ditt dagliga liv. Vi utgår från en helhetssyn med rådgivande och förebyggande insatser som bidrar till ett gott liv i kommunen.

Våra avdelningar arbetar med omsorg funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Vi strävar efter att det stöd och den omsorg som ges utgår från ett helhetsperspektiv där du som medborgare upplever trygghet och integritet i kontakten med oss.

Man kan vara berättigad till insatser och bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service (LSS) under olika skeden i livet. Vård- och omsorgsnämnden i Tingsryds kommun ansvarar för att de medborgare som behöver, får rätt stöd och omsorg.

Sidansvarig: Förvaltningschef
Senast uppdaterad: 2018-08-01