Äldreomsorg

Äldreomsorg

Vi erbjuder stöd, service och omvårdnad som äldre kan behöva för att klara det dagliga livet. Även personer under 65 år kan få insatser då behov föreligger. Kommunen kan bistå med en rad olika insatser där målsättningen är att den enskilde ska kunna bo hemma så länge som möjligt. När insatserna i hemmet inte räcker till finns olika former av boenden att tillgå. Alla insatser beviljas efter individuell bedömning.

I menyn finner du undersidor som berättar mer utförligt om äldreomsorgen. Du kan också klicka nedan för att läsa mer i äldreomsorgens broschyr, Service och social omsorg.

Sidansvarig: Förvaltningschef

Senast uppdaterad: 2023-07-06