Korttidsboende

Korttidsboende

Tingsryds kommun erbjuder olika former av korttidsboende:

  • Korttidsplats

    Ibland uppkommer situationer då man behöver extra stöd och hjälp under en kortare period. Efter en tid kan man, om det är möjligt, flytta tillbaks till sin vanliga bostad igen. För att göra detta möjligt finns det ett antal korttidsplatser i kommunen.

  • Växelvård

    Växelvården gör det möjligt att bo kvar i den egna bostaden. Det fungerar så att en person till exempel bor två veckor i sin egen bostad och därefter två veckor på en växelvårdsplats. Ofta används platserna för att avlasta en anhörig.

  • Vård i livets slutskede

    Vård- och omsorgsförvaltningen kan erbjuda vård i livets slutskede.

För att få plats i korttidsboende eller växelvård måste du ansöka om detta hos biståndshandläggare, se mer om detta under relaterat innehåll.

 

Sidansvarig: Förvaltningschef

Senast uppdaterad: 2021-10-14