Korttidsboende

Korttidsboende

Tingsryds kommun erbjuder olika former av korttidsboende.

 • Korttidsplats

  Ibland uppkommer situationer då man behöver extra stöd och hjälp under en kortare period. Efter en tid kan man, om det är möjligt, flytta tillbaks till sin vanliga bostad igen. För att göra detta möjligt finns det ett antal korttidsplatser i kommunen. Här tar vi tillvara på varje individs resurser att känna sig stärkt i sitt oberoende och göra det som är möjligt för att bibehålla sina funktioner. Den mesta träningen äger rum genom dagliga aktiviteter som exempelvis när du klär dig, tar dig till och från matsalen eller i samband med toalettbesök. Det innebär att korttidsplatsen ska vara en resurs för:

  • Dig som behöver en viss tid för återhämtning och rehabilitering inför återgång till sitt hem.
  • För dig som kommer till oss med andra behov, där vi erbjuder god omvårdnad men även andra aktiviteter
   och gemenskap.

  På korttidsavdelningen arbetar vi efter Tingsryds kommun värdegrund, vilket betyder att du som kommer till oss får vara delaktig i beslut och känna välbefinnande. Under vistelsen på korttidsavdelningen träffas teamet tillsammans med dig och eventuellt anhöriga för att planera med träning inför hemgång. Om du som enskild inte kan återgå hem till ordinärt boende och ansöker om särskilt boende, erbjuds du att ta den plats som finns tillgänglig.

 • Växelvård

  Växelvården gör det möjligt att bo kvar i den egna bostaden. Det fungerar så att en person till exempel bor två veckor i sin egen bostad och därefter två veckor på en växelvårdsplats. Ofta används platserna för att avlasta en anhörig.

 • Vård i livets slutskede

  Vård- och omsorgsförvaltningen kan erbjuda vård i livets slutskede.

För att få plats i korttidsboende eller växelvård måste du ansöka om detta hos biståndshandläggare.

Ansök om korttidsvård eller växelvård via e-tjänstportalen via länken: Ansökan om bistånd

Du kan även ringa kommunens växel på telefonnummer 0477-441 00 om du vill få hjälp med att komma i kontakt med en biståndshandläggare som kan hjälpa dig.

Sidansvarig: Förvaltningschef

Senast uppdaterad: 2023-07-06