Särskilt boende

Särskilt boende

Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder särskilda boenden, äldreboende. Klicka nedan i relaterat innehåll för att läsa om respektive äldreboende.

Om dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma, kan du få flytta till ett boende med personal dygnet runt, ett så kallat särskilt boende. I ett särskilt boende finns gemensamma lokaler med möjlighet till samvaro, måltider och aktiviteter.

Parboendeprincipen: Rätten att få åldras tillsammans innebär att make, maka, sambo utan eget omvårdnadsbehov har rätt att flytta med och bo tillsammans med den som har beviljats särskilt boende. Detta under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott sedan tidigare. Båda makarna måste vilja bo tillsammans.

Ansök hos din biståndshandläggare, tillsammans utreder ni dina behov.

Sidansvarig: Socialt ansvarig socionom
Senast uppdaterad: 2018-02-26