Ansökan

Ansökan

Behöver du hjälp och stöd i hemmet, är i behov av äldreboende eller behöver du förändra den hjälp som du redan har? För att få hjälp med till exempel hemtjänst, dagverksamhet, särskilt boende eller trygghetslarm behövs ett beslut om hjälp.

Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vid vårdplanering. Behov och insatser bedöms och styrs utifrån socialtjänstlagen.

Du kan ringa kommunens växel på telefonnummer 0477-441 00 om du vill få hjälp med att komma i kontakt med en biståndshandläggare som kan hjälpa dig. Våra handläggare har telefontid mellan kl. 8.00-9.30 varje vardag. Du kan också ansöka om nedanstående insatser via vår e-tjänstportal. Det krävs e-legitimation eller mobilt bankid för att använda tjänsten. Klicka på rubrikerna i punktlistan nedan för att komma till e-tjänstportalen.

Insatser du kan ansöka om:

Sidansvarig: Socialt ansvarig socionom

Senast uppdaterad: 2023-08-16