Ansökan

Ansökan

Insatser inom äldreomsorgen beviljas efter individuell bedömning. 

Insatser du kan ansöka om är bland annat:
- hemtjänst
- plats i särskilt boende
- matdistribution
- dagverksamhet
- trygghetslarm

Om du vill ansöka om något av ovanstående, kan du antingen klicka på blanketterna i e-tjänstportalen här nedan för att fylla i en skriftlig ansökan eller välja att kontakta biståndshandläggare direkt via telefon.

Sidansvarig: Socialt ansvarig socionom
Senast uppdaterad: 2020-04-06