Dagverksamhet

Dagverksamhet

I Tingsryds kommun finns två dagverksamheter för de som har demens: Solglimten i Tingsryd och Solgläntan i Ryd.

Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats som innebär att personen under dagtid kan vara i anpassad verksamhet
för en meningsfull vardag. Syftet är att stärka självkänslan, bibehålla funktioner samt underlätta situationen för närstående. Målsättningen med daglig verksamhet är att kunna bibehålla de kognitiva förmågorna.

Solgläntan och Solglimten är öppen alla vardagar måndag till fredag klockan 08.30—15.00.

Kriterier för att komma till en dagverksamhet för personer med demenssjukdom:

  • Vara utredd och diagnosticerad för demenssjukdom.
  • Kunna tillgodogöra sig en dag på verksamheten.
  • Dagverksamheten är en biståndsbedömd insats.
  • Kunna vara fysiskt aktiv och delta på aktiviteter.

Så jobbar vi på dagverksamheterna:

  • Vi jobbar personcentrerat med levnadsberättelser och genomförandeplaner.
  • Tillsammans skapar vi en meningsfull vardag.
  • Vi håller en god kontakt med anhöriga.

Resor till och från dagverksamheten sker av personal från Solglimten och Solgläntan.

Ansök om dagverksamhet via e-tjänstportalen via länken: Ansökan om bistånd

Du kan ringa kommunens växel på telefonnummer 0477-441 00 om du vill få hjälp med att komma i kontakt med en biståndshandläggare som kan hjälpa dig.

Sidansvarig: Socialt ansvarig socionom

Senast uppdaterad: 2023-07-06