Demensvård

Demensvård

I Tingsryds kommun finns ett boende särskilt inriktad på demenssjukdomar och det är Ängen på Älmegårdens särskilda boende i Rävemåla. Boendet bygger på trygghet, en lugn atmosfär och aktivitet. Målet är att individen i möjligaste mån ska stimuleras till att behålla sina funktioner så länge som möjligt. Nära samarbete med de anhöriga är nödvändigt för att kunna ta tillvara den enskildes tidigare intressen och vanor. För att var och en som ska bo på en demensavdelning ska få ett individuellt bemötande, görs en utredning som klargör arten av demenssjukdom, samt en bedömning av personens funktionsgrad. Läs mer om demensboendet: Ängen 

Dagvård för demenssjuka är dels till för att avlasta anhöriga och dels genom riktad stimulans göra det möjligt för demenssjuka att bo kvar hemma  längre. Genom stimulans och trygghet kan personer med demenssjukdomar bibehålla olika förmågor längre. I Tingsryds kommun finns en dagverksamhet för demenssjuka, Solglimten, som är förlagd till Växjövägen 23 B i Tingsryd. Solglimten är öppen måndag-fredag för personer som bor i ordinärt boende.

Har du frågor om något av ovanstående är du välkommen att kontakta biståndshandläggare eller demenssjuksköterska, kontaktinformation finner du till höger under kontakt. Vill du ansöka om dagvård eller en plats på vårt demensboende, kan du antingen ansöka via e-tjänstportalen: Ansök om bistånd eller kan du kontakta en biståndshandläggare.

Sidansvarig: Socialt ansvarig socionom

Senast uppdaterad: 2023-07-06