Hemtjänst

Hemtjänst

Behöver du hjälp med de dagliga sysslorna i hemmet eller  din personliga omvårdnad? Vi på vård- och omsorgsförvaltningen kan hjälpa dig med olika sysslor som du inte kan göra. Den hjälpen kallas för hemtjänst.

Vid beslut om hemtjänst erbjuds du en fast omsorgskontakt bland vårdpersonalen. Den personal som blir din fasta omsorgskontakt har ansvar att hålla särskild kontakt med dig och dina anhöriga och den du vänder dig till. De kommer även att ha kontakt med övriga berörda yrkesgrupper inom sjukvården, så som till exempel biståndshandläggare, sjuksköterska eller fysioterapeut och/eller arbetsterapeut när du behöver det stödet. Syftet med en fast omsorgskontakt är att öka delaktighet, självbestämmande och att skapa en trygghet för dig och dina anhöriga. Detta säkerställer att den hjälp och stöd du får anpassas bättre till dina behov, förutsättningar och önskemål.

När du har hemtjänst kan få hjälp med exempelvis tvätt, städning, inköp och tillredning av måltider. Tvätt och städning kan erbjudas en gång var 14:e dag. Du kan få hjälp med exempelvis att äta, hjälp med hygien, förflyttning, insatser för att bryta isolering och för att du ska känna dig trygg och säker.

Tillsyn kan tillgodoses genom korta punktinsatser från hemtjänsten. Tillsyn nattetid utförs i första hand genom digital syn. Detta då det är känt att sömnen är väldigt viktig för en god hälsa. Detta innebär att tillsynen sker med ostörd nattsömn. Läs mer: Digital tillsyn

Den som inte själv kan laga sina måltider kan få matdistribution som betyder att man får middagsmålet hemsänt mot en avgift. Här kan du läsa mer om vad hemtjänst och matdistribution kostar: Vad hjälpen kostar

Allt stöd är behovsprövat och beviljas efter en utredning som görs av biståndshandläggare. Om du vill ansöka om hemtjänst kan du ansöka via e-tjänstportalen, där kan du också ladda ner en blankett om du hellre vill skriva ut och skicka in blanketten: Ansök om bistånd

Du kan också kontakta biståndshandläggare direkt via telefon. Telefonnummer hittar du under kontakt eller ringer du kommunens växel på telefonnummer 0477-441 00 så hjälper de dig att bli kopplad till en biståndshandläggare. 

Sidansvarig: Socialt ansvarig socionom

Senast uppdaterad: 2023-07-12