Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett remissorgan i frågor som rör äldre generellt och pensionärer i synnerhet. Rådet ska verka för att stärka pensionärernas inflyttande och att deras frågor beaktas av de kommunala styrelserna, nämnderna och förvaltningarna. Rådet ger pensionärsorganisationerna möjlighet att initiera nya frågor till kommunen samt skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Kommunala pensionärsrådet är organiserat under vård- och omsorgsnämnden.

KPR sammanträder fyra gånger om året och består av representanter från kommunens pensionärsföreningar samt ordföranden vård- och omsorgsnämnden.