Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett remissorgan i frågor som rör äldre generellt och pensionärer i synnerhet. Rådet ska verka för att stärka pensionärernas inflyttande och att deras frågor beaktas av de kommunala styrelserna, nämnderna och förvaltningarna. Rådet ger pensionärsorganisationerna möjlighet att initiera nya frågor till kommunen samt skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Kommunala pensionärsrådet är organiserat under vård- och omsorgsnämnden.

KPR sammanträder fyra gånger om året och består av representanter från kommunens pensionärsföreningar samt ordföranden vård- och omsorgsnämnden. Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det
serviceutbud som direkt berör äldres möjligheter till en god livskvalitet. Pensionärernas representanter skall delge sina
respektive organisationer den va kommunen givna information. 

Reglemente: Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Kontaktuppgifter

Ordförande Birgitta Arvidsson 076-021 09 75
Sekreterare Vendela Johansson 0477-441 93
Vård-och omsorgschef Martin Hansson 0477-443 19
Anhörigsamordnare Äldreomsorg
Omsorg funktionedsättning
072-889 22 79
070-570 34 48
PRO Södra Sandsjö Anne Hultgren 070-721 46 82
PRO Väckelsång Karin Brotke
Britt-Marie Nilsson
070-939 17 32
070-554 01 87
SPF Tingsryd Östra Gerd Rask 073-9640828
SPF Väckelsång Ingrid Carlsson
Gerd Lindberg
070-574 00 87
076-823 59 40
SPF Urshult Ing-Marie Bostam Hegnelius
Jean Leek
072-937 12 12
070-631 81 50
SPF Ryd Carl-Åke Johansson
Ronny Ottosson
070-598 00 17
070-659 22 41
PRO Tingsryd Anitha Knutsson 073-093 25 95
Linneryds pensionärsförening Gunilla Lång
Kenneth Enelund
070-342 24 58
076-794 61 44