Trygghetslarm

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm är en larmanordning där du genom att trycka på larmknappen kan komma i kontakt med larmcentralen för att få hjälp om något akut har hänt dig. Det kan vara till exempel vara när du har ramlat eller blivit sjuk. Larmknappen har du på dig som en klocka eller som ett halsband. Du bär den alltid på dig, även när du duschar eller sover.

Trygghetslarmet fungerar dygnet runt, men det fungerar bara när du är i din bostad. För att testa att ditt larm fungerar görs ett provlarm varje dygn. Skulle det inte fungera får närmsta hemtjänstgrupp besked om det och kan åka ut till dig och kontrollera larmet.

Trygghetslarm beviljas till den som upplever det otryggt att vara ensam hemma eller är orolig för att ramla och bli liggande utan hjälp. Det handlar om personer som har svårt att vid akuta lägen snabbt påkalla hjälp via telefon. Trygghetslarm bidrar i hög grad till att öka den enskildes möjligheter att bo kvar hemma, likaså att leva ett självständigt liv med ökad trygghet. Trygghetslarm innebär inte automatiskt att hemsjukvård finns. Trygghetslarmet är en serviceinsats och inte en sjukvårdsinsats.

Du själv eller din företrädare ansöker om trygghetslarm hos en handläggare som utreder och beslutar om du har rätt till insatsen. Läs mer om trygghetslarm under broschyrer.

 

Sidansvarig: Socialt ansvarig socionom

Senast uppdaterad: 2021-10-14