Akuta sociala händelser

Akuta sociala händelser

För dig som behöver stöd och hjälp i akuta situationer som uppstår utanför kontorstid finns från och med 15 februari 2017 en social jour i Tingsryds kommun. Akuta situationer kan till exempel vara då barn far illa, misshandel, behov av skyddat boende samt missbruk bland barn, ungdomar och vuxna. Vid sådana händelser kontaktar du SOS Alarm på telefonnummer 112 och frågar efter sociala jouren. Utanför kontorstid avser följande tider:

Måndag - torsdag 17.00 - 08.00
Fredag 17.00 - måndag 08.00
Dessa tider gäller även övriga helgdagar.

Andra viktiga larm och rådgivningsnummer:

- Vid akuta behov av polis, räddningstjänst och ambulans hänvisas till SOS Alarm på telefonnummer 112
- Vid polisärenden som inte är akuta hänvisas till polisens nationella telefonnummer 114 14
- Frågor kring sjukvårdsbehov hänvisas till sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177
- Bris för dig som är ung på telefonnummer 116 111
- Bris Vuxentelefon - om barn på telefonnummer 077-150 50 50

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

Jourhavande kompis är chattjouren för alla upp till 25 år. Du som chattar är anonym och det är du som bestämmer vad du vill prata om. Jourhavande Kompis vänder sig till barn och ungdomar upp till 25 år. Hit kan du vända dig för att snacka om precis vad som helst. Jourhavande Kompis finns till för dig!

Det finns andra tillfällen då man också kan behöva komma i kontakt med myndigheter och organisationer, se mer under relaterat innehåll.

Sidansvarig: Förvaltningschef
Senast uppdaterad: 2018-02-26