Anhörigstöd

Anhörigstöd

Den omsorg som utförs av familj, släktingar och vänner är mycket omfattande. Den vård och omsorg som utförs av anhöriga sker ofta i tysthet. Utifrån Socialstyrelsens definition benämns anhörig eller annan person den som ger vård och insatser. Med annan person menas någon som är utanför familjekretsen. Närstående benämns den som är långvarigt sjuk, äldre eller som har funktionshinder och därför behöver stöd och vård i det dagliga livet.

Att ha omsorg om någon närstående kan vara tufft, både psykiskt och fysiskt. Som anhörig kan man känna sig ensam i sin situation. Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder dig som anhörig, stöd i den omsorg du ger genom följande stödformer:

Stöd som service:

 • Anhöriggrupp
 • Telefonkontakt
 • Hembesök
 • Stödsamtal
 • Seniorträffen
 • Rekreation
 • Studiecirkel

Stöd som biståndsbeslut:

 • Avlösning i hemmet
 • Växelboende
 • Hjälpmedel
 • Dagverksamhet Solglimten
 • Hemtjänst
 • Trygghetslarm

För att få en möjlighet att träffa personer i en liknande situation, är en stödform våra anhöriggrupper. När anhöriggruppen träffas finns det ibland ett visst ämne. Ämnen som tas upp efter önskemål från gruppen anhöriga. Vi bjuder då in personer som har särskilda kunskaper i just det ämnet.

Möjlighet till enskilda samtalskontakter ges genom hembesök och telefonkontakt av anhörigsamordnare. Anhörigsamordnaren har tystnadsplikt och du är välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du kan höra av dig utan att det dokumenteras något.

Till seniorträffarna kan anhöriga och närstående 65+ komma tillsammans. Seniorträffar finns över hela kommunen. Där finns personal och frivilliga till hjälp. Mer information finns under relaterat innehåll.

Studiecirkel för anhöriga till personer med demenssjukdom erbjuds varje år. Ansvarig för studiecirkeln är demenssjuksköterskan i kommunen.

Vem kontaktar jag?

Kommunens anhörigsamordnare vill gärna komma i kontakt med anhöriga för att berätta om det stöd som finns att få. Behöver du själv eller känner du någon som behöver stöd, hör gärna av dig.

Om du eller någon du känner behöver stöd kan ni förmedla namn och telefonnummer till medborgarkontoret 0477-441 00.

Du kan även kontakta anhörigsamordnarna direkt. Kontaktuppgifter hittar du under kontakt.

Sidansvarig: Förvaltningschef

Senast uppdaterad: 2022-03-22