Ledning

Ledning

Vård och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningens ledning och stab finns på Torggatan 10 i Tingsryd. Ledningen består av vård- och omsorgschef, avdelningschef för funktionshinderomsorg och äldreomsorg samt avdelningschef för kommunal hälso- och sjukvård.

Staben består av förvaltningsekonom, nämndsadministratör, medicinskt ansvarig sjuksköterska, anhörigsamordnare, systemadministratör, utvecklingsledare och utredningssekreterare. Staben fungerar som en stödfunktion till förvaltningens olika verksamheter. Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet styrs av vård- och omsorgsnämnden.

Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen hör till kommunledningsförvaltningen och finns på Södra Storgatan 92 i Tingsryd. Individ- och familjeomsorgen styrs av kommunstyrelsen. Individnämnden beslutar i ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild person.

Sidansvarig: Förvaltningschef

Senast uppdaterad: 2022-03-28