Förvaltningsledning

Förvaltningsledning

Vård- och omsorgsförvaltningens ledning och stab finns på Dackegatan 12 i Tingsryd. Ledningen består av vård- och omsorgschef, avdelningschef för individ- och familjeomsorg, avdelningschef för funktionshinderomsorg och äldreomsorg samt avdelningschef för kommunal hälso- och sjukvård.

Staben består av förvaltningsekonom, nämndsadministratör, medicinskt ansvarig sjuksköterska, anhörigsamordnare, systemadministratör, utvecklingsledare och utredningssekreterare. Staben fungerar som en stödfunktion till förvaltningens olika verksamheter.

Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet styrs av vård- och omsorgsnämnden.

Sidansvarig: Förvaltningschef
Senast uppdaterad: 2018-02-26