Geografiska kartor

Geografiska kartor

Här hittar du kartor till våra verksamhetslokaler

Guide till hjälp att använda kartan Verksamhetslokaler Vård- och omsorgsförvaltningen:

-Klicka på texten ”Karta Verksamhetslokaler Vård- och omsorgsförvaltningen”

-Under rubriken ”Bokmärken” hittar du i vilka tätorter där Vård- och omsorgsförvaltningen har Verksamhetslokaler.
Klicka på den tätort du är intresserad av så zoomas du dit.

För att navigera dig i kartan, använd mushjulet för in – och ut zoomning. Tryck vänster eller höger på musknapparna och håll ner för att dra kartan.

Använd verktyget nedan för att zooma in och ut:

Använd Verktyget nedan för att zooma tillbaka till start utseendet:

Karta Verksamhetslokaler Vård- och omsorgsförvaltningen