God man

God man

Överförmyndaren är politiskt tillsatt och har som uppgift att beskydda personer som inte själva kan ta till vara sin rätt, att drabbas av rättsförluster. För den som har behov av hjälp medverkar överförmyndaren till att god man, förvaltare eller förmyndare utses. I de flesta fall är det tingsrätten som bestämmer om god man ska utses. Överförmyndaren kontrollerar sedan att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett korrekt och bra sätt.

Läs mer om god man och överförmyndare under relaterat innehåll.