Kvalitet och utveckling

Kvalitet och utveckling

Vi arbetar aktivt med att förbättra och säkra kvaliteten för att erbjuda insatser av god kvalitet till de människor som behöver stöd, hjälp och behandling. Det gör vi genom att arbeta med uppföljningar och utvärderingar av verksamheten för att kunna identifiera förbättringsområden, men också för att visa på att det vi gör är det rätta. För att veta och kunna bedöma kvalitet och resultat av verksamheten utvecklar vi våra metoder för uppföljning och utvärdering kontinuerligt och långsiktigt.

Sidansvarig: Förvaltningschef

Senast uppdaterad: 2021-10-14