Lagar och mål

Lagar och mål

Socialnämndens arbete styrs av ett stort antal lagar. De mest omfattande är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om Stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Därutöver finns ett antal lagar som är mer specifika i sin omfattning, till exempel Färdtjänstlagen.

Lagarna är ofta ganska övergripande till sin karaktär och behöver i det praktiska arbetet brytas ner och formuleras i konkreta mål och åtgärder. Socialnämnden använder balanserad styrning som metod för att klargöra socialförvaltningens mål.

Under externa länkar kan du läsa mer om lagarna.