Lagar och mål

Lagar och mål

Vård- och omsorgsnämndens arbete styrs av ett stort antal lagar. De mest omfattande är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om Stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Därutöver finns ett antal lagar som är mer specifika i sin omfattning, till exempel Färdtjänstlagen.

Lagarna är ofta ganska övergripande till sin karaktär och behöver i det praktiska arbetet brytas ner och formuleras i konkreta mål och åtgärder. Vård- och omsorgsnämnden använder balanserad styrning som metod för att klargöra vård- och omsorgsförvaltningens mål.

Under externa länkar kan du läsa mer om lagarna.

Sidansvarig: Förvaltningschef

Senast uppdaterad: 2022-03-24