Tystnadsplikt och sekretess

Tystnadsplikt och sekretess

Vid kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen skyddas du av sekretesslagen. Tystnadsplikten gäller både för anställda och förtroendemän samt andra som är verksamma inom förvaltningen till exempel konsulter, tolkar och praktikanter från gymnasieskolor och universitet.

Tystnadsplikten gäller både skriftlig och muntlig information. Lagen omfattar alla uppgifter som man som anställd får kännedom om genom sitt arbete. Uppgifter om personliga förhållanden som till exempel ekonomi, hälsa och familjeförhållanden får inte röjas utan samtycke från den det berör och bara om det står klart att den som uppgiften rör inte kommer att lida men. Det finns undantag för sekretessen vid särskilda i lagen angivna situationer. Tystnadsplikten kvarstår även då anställningen eller uppdraget upphör.

Vill du fördjupa dig i sekretesslagen så kan du läsa mer under externa länkar.

Sidansvarig: Förvaltningschef

Senast uppdaterad: 2022-03-24