Lots

Lots

Tjänsten som lots innebär att man ska hjälpa och vägleda människor som är i behov av stöd i olika situationer. - Det finns ett stort behov av detta, berättar Magnus Mjörnman som arbetar som kommunens lots.

Magnus Mjörnman har arbetat som LSS-handläggare i Tingsryds kommun i flera år. Tillsammans med övrig personal inom vård- och omsorgsförvaltningen samt individ- och familjeomsorgen, såg man ett behov av en tjänst som gör mer än att utreda och handlägga.

- Lotsen ska vara ett stöd för och lotsa enskilda människor som har behov av hjälp till rätt instans. Man ska vara ett stöd för den enskilde men även för personal och anhöriga, berättar Magnus Mjörnman som är kommunens lots.

Det kan handla om att hjälpa den enskilde att skicka in ansökningar hos andra instanser än kommunen, som exempelvis försäkringskassan. Lotsen kan finnas med som stöd på olika besök hos myndigheter eller som bollplank med den enskilde personen. Lotsen kan lotsa personen till rätt instans, förklara innebörden av möten och brev och hur dessa påverkar den enskilde.

- Det tar mycket ork och kraft för många människor som befinner sig i vissa situationer i livet att fylla i ansökningar, ringa personer, ta reda på vart man ska vända sig och ibland förstår man kanske inte de brev som man får i postlådan, berättar Magnus Mjörnman.

Lotsen utbildar även personalen i de olika förvaltningarna kring neuropsykiatriska diagnoser och vad yrkesverksamma kan behöva tänka på vid mötet med den enskilde. Detta för att öka förståelsen och skapa bra möten.

Målgruppen är stor men riktar sig i första hand till personer som kan ha en fysisk eller psykisk funktionsvariation eller till personer som exempelvis har drabbats av utmattning eller depression.

- Det är viktigt att alla människor får det stöd som de behöver och man behöver inte ha ett ärende hos en LSS-handläggare eller hos en handläggare på IFO för att få hjälp, du kan få hjälp trots det, säger Magnus Mjörnman.

Tidigare fanns det två LSS-handläggare i kommunen men sedan september finns det två handläggare, plus lotsen som arbetar halvtid som handläggare och halvtid som lots.

Tjänsten bekostas genom Uppdrag psykisk hälsa som är en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting.


Hur gör man för att komma i kontakt med lotsen?

- Det går bra att ringa eller mejla. Om du vill kontakta via telefon så ringer du medborgarkontoret på telefonnummer 0477- 441 00 och ber om att få bli kopplad till mig. Känner du dig mer bekväm med att mejla kan du mejla mig: magnus.mjornman@tingsryd.se. Om det är svårt att veta vad man ska börja berätta eller fråga om kan man berätta vad man heter och om sin situation, säger Magnus Mjörnman.

När man hör av sig eller har kontakt med lotsen så råder sekretess. Lotsen har tystnadsplikt men kan hjälpa till externt om det finns en fullmakt som personen har godkänt.