Överklagan

Överklagan

Rätten att överklaga gäller både beslut om ekonomiskt bistånd till försörjning och beslut om andra biståndsinsatser till exempel i form av stöd, vård, behandling, omsorg eller hemtjänst. Rätten att överklaga gäller oavsett om du ställt ansökan till äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen eller individ- och familjeomsorgen.

Du har rätt att få ett skriftligt beslut om vård- och omsorgsförvaltningen helt eller delvis avslår din ansökan om bistånd. Du har också rätt att få en motivering till beslutet. Vård- och omsorgsförvaltningen är skyldig att informera dig om hur du ska göra för att överklaga beslutet. Du kan också få hjälp av Vård- och omsorgsförvaltningen att skriva ditt överklagande.

Överklagande av vård- och omsorgsförvaltningen beslut måste ske skriftligt. Det skall vara ställt till förvaltningsrätten i Växjö, men skickas till vård- och omsorgsförvaltningen i Tingsryd. Överklagandet måste ha kommit till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag sökande tagit del av det beslut som överklagas.

Sidansvarig: Förvaltningschef

Senast uppdaterad: 2021-10-14