Tjänstegarantier

Tjänstegarantier

Tjänstegaranti /värdighetsgaranti för vård- och omsorgsnämnden är framtagna för att stärka kvalitén på de tjänster som Tingsryds kommun erbjuder. Garantierna förtydligar kommunens ansvar och är både ett löfte och en upplysning om vad kommuninvånarna kan förvänta sig. Garantierna är också en del av socialnämndens kvalitetsarbete. Läs mer om garantierna under relaterade filer.

Om kommunen inte lever upp till sina löften kan du framföra klagomål via kommunens Tyck till-blankett. Blanketten finner du under relaterat innehåll och i den kan du lämna både ris och ros till vår verksamhet.

Sidansvarig: Förvaltningschef

Senast uppdaterad: 2021-10-14