Tyck till- hjälp oss genom att lämna dina synpunkter

Tyck till

Har du synpunkter på Vård- och Omsorgsförvaltningens verksamhet? Det är värdefullt för oss att få ta del av dina tankar, idéer och synpunkter. Det ger oss en chans att utveckla och förbättra vår verksamhet. En särskild blankett har tagits fram där du kan lämna dina synpunkter. Blanketten heter Tyck till och den hittar du här. Under relaterat innehåll finns fler blanketter som används inom vård och omsorg.

Rutin för synpunkter på vård och omsorg


Vi vill att du ska få en bra vård och omsorg och att du ska bli nöjd. Det är därför viktigt att du berättar vad du tycker är bra eller kan bli bättre.

Prata med personalen

Börja alltid med att prata med personalen som finns runt dig.
Om detta känns svårt kan du alltid vända dig till ansvarig chef för verksamheten. Ansvarig chef dokumenterar och diarieför ärendet.

Är du osäker på vem du ska kontakta? Ring kommunens växel på tel.nr 0477 – 441 00
eller maila till socialtjansten@tingsryd.se
Alternativt kan du lämna dina synpunkter via e-tjänsten längst ner på denna sidan.

Detta händer sedan

  • Synpunkten kommer till kommunens vård och omsorgsförvaltning för diarieföring och skickas vidare till kommunens kvalitetsgrupp.

Kvalitetsgruppen består av Medicinskt ansvarig för hälso- och sjukvård (MAS), Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och Socialt ansvarig socionom (SAS).

  • De återkopplar synpunkten till verksamheten där sedan ansvarig chef svarar dig som synpunktslämnare
  • Du har rätt att få svar inom två arbetsdagar med återkoppling att synpunkten har kommit in och inom 10 arbetsdagar en återkoppling på eventuella åtgärder som ska ske.
  • Kvalitetsgruppen kan även besluta om en händelseanalys ska göras. Vid en allvarlig händelse går vi vidare med Lex Sarah eller Lex Maria.

Upplever du att problemet fortfarande kvarstår trots detta har du möjlighet att ta kontakt med:

Patientnämnden

Om du varit med om något inom vården som du inte är nöjd med kan du lämna synpunkter eller klagomål. Det kan du både som patient och som närstående.
tel.nr 0470 – 58 80 00 eller www.1177.se

IVO Inspektionen för vård och omsorg

Är tillsynsmyndighet för kommunen. Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med kommunens hantering av ditt klagomål tel.nr 010 – 788 50 00 eller www.ivo.se

Patientförsäkring

Om du har fått en skada när du behandlats av kommunen gäller i vissa fall patientförsäkringen.
Du kan då få ersättning för skadan. Anmäl skadan så fort som möjligt, dock senast inom tre år. Kontakta kommunens växel på tel.nr 0477 – 441 00 för mer information.

Sidansvarig: Förvaltningschef

Senast uppdaterad: 2021-10-14