Omsorg funktionsnedsättning

Omsorg funktionsnedsättning

Verksamheten omfattar stöd och service till personer med utvecklingsstörning, autism och fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Flertalet har insats genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatserna till psykiskt funktionshindrade tillgodoses huvudsakligen enligt Socialtjänstlagen (SoL).

I menyn under rubriken "Omsorg funktionsnedsättning", finner du undersidor som berättar mer utförligt om de olika verksamheterna. Du kan också klicka under "relaterat innehåll" för att läsa mer i broschyren Lagen om stöd och service.

Sidansvarig: Förvaltningschef

Senast uppdaterad: 2023-08-16