Ansökan

Ansökan

Alla insatser inom Omsorg funktionsnedsättning beviljas efter individuell bedömning. För att få vissa insatser krävs att du gör en ansökan.

Insatser att ansöka om enligt Lagen om stöd och service (LSS):

 • Upprättande av individuell plan
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice
 • Korttidstillsyn/korttidsvistelse
 • Bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Bostad med särskild service för vuxna
 • Daglig verksamhet

Insatser att ansöka om enligt socialtjänstlagen (SoL):

 • Boendestöd
 • Telefonkontakt
 • Daglig verksamhet
 • Kontaktperson
 • Bostad med särskild service för psykiskt funktionshindrade

Om du vill ansöka om något av ovanstående kan du antingen klicka på blanketter längre ner på sidan för att fylla i en skriftlig ansökan eller välja att kontakta handläggare direkt via telefon, se kontakt. Under externa länkar finns mer information från försäkringskassan och landstinget.

Sidansvarig: Socialt ansvarig socionom

Senast uppdaterad: 2022-03-24