Fritid och stöd

Fritid och stöd

I LSS-insatserna bostad med särskild service för vuxna, ungdom och barn ingår även fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Det hör till kommunens uppgift att verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer som har rätt till LSS-insatser.

Målet för fritidsverksamheten i Tingsryds kommun är att erbjuda ett varierat utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter där det allmänna utbudet av fritid och kultur utnyttjas, men när dessa anses otillräckliga även erbjuda anpassade aktiviteter.

Utbudet av aktiviteter finner du under externa länkar.

Sidansvarig: Förvaltningschef
Senast uppdaterad: 2020-04-06