Insatser LSS

Insatser LSS

Lagen om stöd och service (LSS) gäller för:

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer som till följd av andra stora och varaktiga kroppsliga eller psykiska funktionshinder, som inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därför stort behov av stöd och service.

Läs mer i menyn om de olika insatserna enligt LSS.

 

Sidansvarig: Socialt ansvarig socionom

Senast uppdaterad: 2021-10-14