Avlösarservice

Avlösarservice

Avlösarservice är en insats som ska ge föräldrar och anhöriga till en person med funktionsnedsättning möjlighet till avlastning. Den kan ges som en regelbunden insats eller vid akut behov. Insatsen utförs i individens hem, då till exempel en förälder får avlösning för att genomföra aktiviteter, ägna sig åt barnets syskon eller vila.

 

Sidansvarig: Socialt ansvarig socionom

Senast uppdaterad: 2021-10-14