Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Denna insats med bostad ska tillgodose barn och ungdomar med stort behov av omvårdnad eller om skolgång på annan ort är aktuell. Boendet kan vara familjehem eller i en särskilt anpassad bostad.

 

Sidansvarig: Socialt ansvarig socionom

Senast uppdaterad: 2021-10-14