Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Insatsen bostad för barn/ungdom ska tillgodose barn och ungdomar med stort omvårdnadsbehov eller om skolgång på annan ort är aktuell. Boendet kan vara familjehem eller i en särskilt anpassad bostad.

Sidansvarig: Socialt ansvarig socionom
Senast uppdaterad: 2018-01-30