Bostad med särskild service för vuxna

Bostad med särskild service för vuxna

LSS-bostad är ett samlingsnamn på lägenheter som är anpassade för personer som tillhör LSS-personkrets. Här finns tillgång till personal dygnet runt och de ger hyresgästerna stöd efter de behov som individen har. Målet är att personerna ska kunna delta i samhällslivet som andra i motsvarande livsfas.

Lägenheterna är belägna i Tingsryd och Väckelsång och heter Björkvägen, Sandgatan 11, Sandgatan 16B, Ebbalycke 24:an, Hagen, Hjärtans Fröjd, Källedal och Täppan.

 

Sidansvarig: Socialt ansvarig socionom
Senast uppdaterad: 2018-01-30