Bostad med särskild service för vuxna

Bostad med särskild service för vuxna

LSS-bostad är ett samlingsnamn på lägenheter som är anpassade för personer som tillhör LSS-personkrets. Här finns tillgång till personal dygnet runt och de ger hyresgästerna stöd efter de behov som individen har. Målet är att personerna ska kunna delta i samhällslivet som andra i motsvarande livsfas.

Lägenheterna är belägna i Tingsryd och Väckelsång och heter Björkvägen, Sandgatan 9, Sandgatan 11, Sandgatan 16B, Ebbalycke 24:an, Hagen, Hjärtans Fröjd, Källedal och Täppan.

Björkvägen

Björkvägen 13
362 30 Tingsryd
Telefon: 0477-181 71

Sandgatan 9

Sandgatan 9
362 31 Tingsryd
Telefon: 0477-442 31

Sandgatan 11

Sandgatan 11
362 31 Tingsryd
Telefon: 0477-443 03

Sandgatan 16B

Sandgatan 16B
362 31 Tingsryd
Telefon: 0477-315 71

Ebbalycke 24:an

Stationsvägen 11
362 54 Urshult
Telefon:

Hagen

Hagen 1
362 51 Väckelsång
Telefon: 0470-72 48 34

Hjärtans Fröjd

Hjärtans Fröjd 1
362 51 Väckelsång
Telefon: 0470-336 53

Källedal

Källedalsvägen 4
362 51 Väckelsång
Telefon: 0470-336 57

Täppan

Täppan 1
362 51 Väckelsång
Telefon: 073-020 73 52

Sidansvarig: Socialt ansvarig socionom

Senast uppdaterad: 2022-09-30