Individuell plan

Individuell plan

Du som har beviljats en insats enligt Lagen om stöd och service (LSS) kan begära att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas. Syftet med en individuell plan är att samordna det stöd som du får av till exempel LSS-insatser, sjukvård, hemtjänst eller via arbetsplats och ge dig möjlighet att framföra önskemål till förändring. Du bestämmer vilka som ska vara med och vad som ska diskuteras. I planen ska det även finnas med de åtgärder som vidtas av andra huvudmän än kommunen. Planen ska omprövas minst en gång per år. Är du intresserad av en individuell plan kontaktar du en LSS-handläggare.

 

Sidansvarig: Socialt ansvarig socionom

Senast uppdaterad: 2021-10-14