Kontaktperson

Kontaktperson

Kontaktperson är ett icke professionellt stöd av någon med ett stort engagemang och intresse för andra människor. Kontaktpersonens uppgift är att stödja personen med funktionsnedsättning med att bryta eventuell isolering genom samvaro och hjälp till fritidsaktiviteter.

Det personen och dennes kontaktperson gör tillsammans behöver inte vara något avancerat, utan det räcker med att bara umgås. En sådan här kontakt kan bli mycket rolig, betydelsefull och givande, både för personen och kontaktpersonen.

 

Sidansvarig: Socialt ansvarig socionom

Senast uppdaterad: 2021-10-14