Korttidstillsyn/korttidsvistelse

Korttidstillsyn/korttidsvistelse

På enheten Mullvaden ges korttidsvistelse och korttidstillsyn till funktionsnedsatta barn och ungdomar. Korttidsvistelsen syftar dels till att erbjuda barnen/ungdomarna miljöombyte och rekreation och dels att anhöriga härigenom får avlösning. Möjligheten är då att bo över för en kortare tid eller under bestämda veckoslut. Korttidstillsynen är avsedd för skolungdom över 12 år och ges före och efter skoldagen, samt under skollov då föräldrar arbetar.

 

Sidansvarig: Socialt ansvarig socionom
Senast uppdaterad: 2018-01-30