Personlig assistans

Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt stöd till den med funktionsnedsättning, för att han/hon ska få ökade möjligheter till ett självständigt liv. Personliga assistenter har den funktionsnedsattes hem som sin arbetsplats. Insatsen personlig assistans kan sökas hos Försäkringskassan eller hos någon av våra LSS-handläggare. Läs mer om hur du ansöker under relaterat innehåll.

Sidansvarig: Socialt ansvarig socionom
Senast uppdaterad: 2018-01-30