Insatser SoL

Insatser SoL

Den som har en psykiskt funktionsnedsättning kan söka stöd och insatser enligt socialtjänstlagen (SoL).

Läs mer under menyn om de olika insatserna enligt SoL.

 

Sidansvarig: Socialt ansvarig socionom

Senast uppdaterad: 2021-10-14