Insatser SoL

Insatser SoL

Den som har en psykiskt funktionsnedsättning kan söka stöd och insatser enligt socialtjänstlagen (SoL).

Läs mer under relaterat innehåll om de olika insatserna enligt SoL.

Sidansvarig: Socialt ansvarig socionom
Senast uppdaterad: 2018-01-30