Daglig verksamhet

Daglig verksamhet - SoL

Daglig verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar syftar till att ge den enskilde en meningsfull sysselsättning och gemenskap med andra. Detta sysselsättningsstöd ska ge utrymme för flexibla och individuella lösningar. Insatsen bygger på delaktighet och utformas efter den enskildes samlade behov.

Insatsen består av:

  • Psykosocialt stöd, där möjlighet ges till samtal och gemenskap samt till att dela med sig av tankar och funderingar.
  • Motivations- och arkiveringshjälp, som syftar till att engagera den enskilde till delaktighet och ansvarstagande för sin situation.
  • Sysselsättning, där den enskilde deltar i olika sysselsättningsaktiviteter.

Tingsryds kommun bedriver en daglig verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar, Aktivitetshuset.

Läs mer om den dagliga verksamheten i menyn.

 

Sidansvarig: Socialt ansvarig socionom

Senast uppdaterad: 2021-10-14