Aktivitetshuset

Aktivitetshuset

Aktivitetshuset är uppdelat i två verksamheter; Träffpunkten och Arbetsstyrkan. Träffpunkten är inriktat på social samvaro och sysselsättning. Arbetsstyrkan är en verksamhet för personer som har svårt att få ett arbete. Verksamheten är inriktad på arbete i form av montering och paketering, samt individuell planering. Särskilda jobbcoacher, personal, hjälper till att ta kontakt med företag för att hitta meningsfull sysselsättning som passar för den som behöver stöd och hjälp.

Jobbcoaching är till för dig som:

  • vill ha sysselsättning.
  • för tillfället inte kan eller orkar ta ett jobb på den öppna arbetsmarknaden.
  • har ett psykiskt eller begåvningsmässigt funktionshinder.
Sidansvarig: Förvaltningschef
Senast uppdaterad: 2018-02-26