Boendestöd

Boendestöd

Verksamheten riktar stöd och service till psykiskt funktionsnedsatta personer i eget boende, så kallat boendestöd. Boendestöd för psykiskt funktionsnedsatta är ett praktiskt stöd i olika vardagssituationer. Stödet bygger på delaktighet och utformas tillsammans med den enskilde. Det är individuellt anpassat och utgår från den enskildes behov. Stödet ska förebygga och minska följderna av funktionsnedsättning, så att det stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. Den enskilde deltar själv i de praktiska sysslorna utifrån vad den klarar.

Stöd ges i form av:

  • Motivations- och aktiveringshjälp
  • Pedagogiskt stöd
  • Psykosocialt stöd
  • Trygghetsskapande insatser
  • Deltagande i samhällslivet
  • Socialt nätverk

Stödteamet: Ebbalyckevägen 18 C, 362 32 Tingsryd
Telefon: 0477-443 29

 

Sidansvarig: Socialt ansvarig socionom

Senast uppdaterad: 2021-10-14