Boendestöd

Boendestöd

Verksamheten riktar stöd och service till psykiskt funktionshindrade personer i eget boende, så kallat boendestöd. Boendestöd för psykiskt funtionshindrade är ett praktiskt stöd i olika vardagssituationer. Stödet bygger på delaktighet och utformas tillsammans med den enskilde. Det är individuellt anpassat och utgår från den enskildes behov. Stödet ska förebygga och minska följderna av funktionshindret, så att det stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. Den enskilde deltar själv i de praktiska sysslorna utifrån vad den klarar.

Stöd ges i form av:

  • Motivations- och aktiveringshjälp
  • Pedagogiskt stöd
  • Psykosocialt stöd
  • Trygghetsskapande insatser
  • Deltagande i samhällslivet
  • Socialt nätverk