Samverkan

Samordnad vårdplanering och samordnad individuell plan (SIP)

Socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen säger att när den enskilde har behov av insatser från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen och landstinget tillsammans upprätta en samordnad individuell plan (SIP). Det räcker att en av parterna anser att en individuell plan behövs för att en plan ska göras.

Även den enskilde, dennes närstående eller någon annan kan ta initiativ till att kommun eller landsting prövar om det behövs en plan. I planen berörs områden som hälsa, ekonomi, boende, fritid, utbildning, arbete med mera.

 

Sidansvarig: Socialt ansvarig socionom

Senast uppdaterad: 2021-10-14