Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård

Den kommunala hälso- och sjukvården innefattar dels hemsjukvård och dels rehabiliteringsinsatser samt utprovning och förskrivning av tekniska hjälpmedel, till exempel rollator och duschstol. I menyn kan du läsa vidare om de olika områdena.

När du skrivs in i Tingsryds kommuns hemsjukvård tillfrågas du om samtycke till en sammanhållen journalföring tillsammans med Region Kronoberg.

Sammanhållen journalföring innebär att när du får vård av vårdpersonal i hemsjukvården har personalen möjlighet att få tillgång till uppgifter i journaler som förs hos region Kronoberg. Regionen har samma möjlighet att ta del av det som kommunens personal skriver. En symbol i din journal visas för andra vårdgivare att du är inskriven i hemsjukvården.
Har du funderingar runt detta kontaktar du kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska. Kontaktuppgifter hittar du på denna sidan under kontakt.

Sidansvarig: Hälso- och sjukvårdschef

Senast uppdaterad: 2023-01-12