Hemsjukvård

Hemsjukvård

Hemsjukvård är till för dem som har ett vårdbehov och som på grund av sitt hälsotillstånd inte kan ta sig till ordinarie vårdcentral. Hemsjukvård kan fås oberoende av ålder och vårdbehovet kan vara för en längre eller kortare period. Hemsjukvård ges både i ordinärt, vanlig bostad, och särskilt boende. Det innebär en återkommande kontakt, det vill säga distriktssköterskor och vårdpersonal följer upp ditt behov av fortsatt vård i hemmet.

Vad kan jag få hjälp med?

Några exempel är:

  • såromläggning
  • medicinhantering
  • provtagning
  • vård och omsorg i livets slutskede
  • utprovning av inkontinensprodukter

Vem bedömer din rätt till hemsjukvård?

Sjuksköterska eller distriktssköterska i hemsjukvården, ibland i samråd med vårdcentral eller lasarettet.

Personalen i hemsjukvården arbetar med att ge en god omvårdnad och att i samband med sjukdom eller handikapp försöka tillgodose den enskilda människans olika behov. Beroende på vilken hjälp du behöver, får du besök av en sjuksköterska eller omvårdnadspersonal. Sjuksköterska och omvårdnadspersonal finns tillgängliga dygnet runt för planerade och akuta besök.

Avgift för hemsjukvård tas ut enligt gällande taxa.

 

Sidansvarig: Hälso- och sjukvårdschef

Senast uppdaterad: 2021-10-14