Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har det övergripande medicinska ledningsansvaret för kommunens hälso- och sjukvård.

MAS uppgifter kan sammanfattas i:

  • Att ha ansvar för kvalitet och säkerhet inom verksamheten och att god omvårdnad ges till patienterna enligt läkares ordinationer.
  • Att ha ansvar för att de krav som ställs på dokumentation, läkemedelshantering, anmälan av vårdskador, medicintekniska produkter, delegeringar, information och utbildning.
  • Att utöva sitt ansvar genom att planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet för verksamhetens kvalitet och säkerhet.
  • Att medverka i arbetet med mål, ramar, struktur, resultat och resursanvändning.

Information från MAS:

Film från Smittskydd och vårdhygien om hur du skyddar dig mot smitta av covid-19

 

Sidansvarig: Hälso- och sjukvårdschef

Senast uppdaterad: 2021-10-14