Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

MAR säkerställer att patienterna har tillgång till personcentrerade, hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser av god kvalitet genom att:

  • Utveckla och kvalitetssäkra den kommunala rehabiliteringen.
  • Implementera kunskapsbaserade rutiner och riktlinjer.
  • Utarbeta rutiner för individuellt förskrivna hjälpmedel och arbetstekniska hjälpmedel.
  • Utreda och bedöma avvikelser inom ansvarsområdet samt anmäla enligt Lex Maria.
  • Vara vårdgivaren sakkunnig i rehabiliteringsfrågor.

 

Sidansvarig: Hälso- och sjukvårdschef

Senast uppdaterad: 2021-10-14