Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring

När du får vård som patient förs en patientjournal. Syftet med patientjournalen är att du ska få en bra och säker vård som dokumenteras. Journalen innehåller bland annat uppgifter om besök, diagnoser, undersökningar och vårdresor.

Sammanhållen journalföring innebär att en vårdgivare kan få ta del av uppgifter som finns i de journaler du har hos en annan vårdgivare, oavsett var du har sökt vård. Syftet är att få en mer samlad bild av dina vårdbehov och att vårdpersonalen får ta del av dina patientuppgifter där de behövs. Det är vårdgivarens ansvar att informera dig som patient om sammanhållen journalföring och vad det innebär.

Tala om för vårdpersonalen om du inte vill ha en sammanhållen journalföring, så spärras uppgifterna så att andra vårdgivare inte kan ta del av dem. Du måste då själv berätta för dina nya vårdkontakter vad de behöver veta. Det syns i journalen att det finns en spärr.

I nedanstående fil och under externa länkar kan du läsa mer om sammanhållen journalföring.

 

Sidansvarig: Hälso- och sjukvårdschef

Senast uppdaterad: 2021-10-14