Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen (IFO) ger råd och upplysningar i sociala frågor och tar emot ansökningar och anmälningar för en första bedömning. De ansvarar bland annat för utredningar och handläggning av ekonomiskt bistånd och behandlingsinsatser för barn, vuxna och missbrukare. Dessutom ger avdelningen stöd till de flyktingar som kommer till kommunen.

Öppettider på individ- och familjeomsorgen

För telefon spontana besök:
13:00-15:30
0477-443 26
Södra storgatan 92 Tingsryd

Bokade tider kan förekomma på andra tider än receptionens öppettider, möjlighet till att komma in i väntrummet finns.


Telefon till handläggare barn- och familjeomsorg

Du kan nå mottagningsfunktionen och socialsekreterare för barn- och familj via kommunens medborgarkontor på telefonnummer: 0477- 441 00.
De svarar i mån av möjlighet under hela dagen. (måndag-torsdag 08.00-16.30, fredag 08.00-16.00

Telefon till handläggare ekonomiskt bistånd

Måndag, tisdag, onsdag och fredag 13.00-14.00

Vill du göra en orosanmälan gällande barn eller ungdom till oss?

Mottagningstelefon: 0477-443 71, 076-107 72 44 (öppen klockan 8-16.30).

Receptionstelefonen 0477-443 26 är öppen måndag-fredag (öppen 13-15.30)

Nedan finner du även en e-tjänst där man kan göra orosanmälan.

Vill du göra en orosanmälan gällande en vuxen till oss?

Ring via växeln på 0477-441 00 (öppen måndag till torsdag klockan 7.30-16.30,

fredag och dag före helgdag: 7.30-16.00)

Nedan finner du även en e-tjänst där man kan göra orosanmälan.

Familjerättsärenden

Familjerättsärenden som gäller vårdnad om barn, samarbetssamtal och adoption handläggs från och med 1 oktober 2017 av Växjö kommun, dock ej faderskap i samboförhållanden, dessa kommer även i fortsättningen att handläggas av Tingsryd kommun.

Ansök om samarbetssamtal via familjerätten i Växjö kommun. Du kan även ansöka via följande e-tjänst:
Ansökan om samarbetssamtal
Telefonnummer: 0470 – 410 00

I menyn under rubriken "Individ- och familjeomsorg", finner du undersidor som berättar mer utförligt om de olika verksamheterna.

Sidansvarig: Områdeschef IFO barn och familj

Senast uppdaterad: 2021-12-02