Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen (IFO) ger råd och upplysningar i sociala frågor och tar emot ansökningar och anmälningar för en första bedömning. De ansvarar bland annat för utredningar och handläggning av ekonomiskt bistånd och behandlingsinsatser för barn, vuxna och missbrukare. Dessutom ger avdelningen stöd till de flyktingar som kommer till kommunen.

Familjerättsärenden som gäller vårdnad om barn, samarbetssamtal och adoption handläggs från och med 1 oktober 2017 av Växjö kommun, dock ej faderskap i samboförhållanden, dessa kommer även i fortsättningen att handläggas av Tingsryd kommun. Ansök om samarbetssamtal HÄR. Familjerätten i Växjö kommun: 0470 – 410 00

Vill du göra en orosanmälan gällande barn eller ungdom till oss?
Mottagningstelefon: 0477-443 71, 076-107 72 44

Receptionens öppettider för telefon och inbokade besök:
8.00-15.30 lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid till handläggare barn- och familjeomsorg:
Måndag, onsdag, torsdag och fredag 8.30-9.30

Telefon till handläggare ekonomiskt bistånd:
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 13.00-14.00

Övriga tider lämnas meddelande receptionen på telefonnummer 0477-443 26

I menyn under rubriken individ- och familjeomsorg, finner du undersidor som berättar mer utförligt om de olika verksamheterna.

Sidansvarig: Områdeschef IFO barn och familj
Senast uppdaterad: 2020-04-06