Akuta sociala händelser

Akuta sociala händelser

Akuta situationer som uppstår utanför kontorstid

För dig som behöver stöd och hjälp i akuta situationer som uppstår utanför kontorstid finns en social jour i Tingsryds kommun. Akuta situationer kan till exempel vara då barn far illa, misshandel, behov av skyddat boende samt missbruk bland barn, ungdomar och vuxna. Vid sådana händelser kontaktar du SOS Alarm på telefonnummer 112 och frågar efter sociala jouren. Utanför kontorstid avser följande tider:

Måndag - torsdag 16.00 - 08.30
Fredag 15.00 - måndag 08.30

Avvikande tider:

Kontoret stänger kl 12.00:
28 mars Skärtorsdagen
30 april Valborgsmässoafton
8 maj
10 maj
5 juni
7 juni
20 juni
Vid brådskande oro eller i behov av akut social hjälp efter kontorstid, kontakta sociala jouren via 112

Andra viktiga larm och rådgivningsnummer:

  • Vid akuta behov av polis, räddningstjänst och ambulans hänvisas till SOS Alarm på telefonnummer 112
  • Vid polisärenden som inte är akuta hänvisas till polisens nationella telefonnummer 114 14
  • Frågor kring sjukvårdsbehov hänvisas till sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177
  • Bris för dig som är ung på telefonnummer 116 111
  • Bris Vuxentelefon - om barn på telefonnummer 077-150 50 50

UMO

Umo är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

Jourhavande kompis

Chattjouren för alla upp till 25 år. Du som chattar är anonym och det är du som bestämmer vad du vill prata om. Jourhavande Kompis vänder sig till barn och ungdomar upp till 25 år. Hit kan du vända dig för att snacka om precis vad som helst. Jourhavande Kompis finns till för dig!

Det finns andra tillfällen då man också kan behöva komma i kontakt med myndigheter och organisationer, se mer under relaterat innehåll.

Sidansvarig: Förvaltningschef

Senast uppdaterad: 2024-03-27