Ansökan

Ansökan

För att ha rätt till att få del av vissa insatser som ges genom individ- och familjeomsorgen måste du göra en ansökan.

Det gäller till exempel vid:
- ekonomiskt bistånd
- stöd och behandling vid missbruksproblem
- stöd och behandling för barn och vuxna
- adoption

Om du vill ansöka om någon av ovanstående insatser kan du ringa till individ- och familjeomsorgens reception, telefonnummer finner du under kontakt. Nedan finner du blanketterna som lämnas i receptionen eller postlådan utanför entrén. Du kan också skicka ansökan till:

Tingsryds kommun
Individ-och Familjeomsorgen
Box 88
362 22 Tingsryd

Sidansvarig: Områdeschef IFO barn och familj
Senast uppdaterad: 2020-06-02