Ansökan

Ansökan

För att ha rätt till att få del av vissa insatser som ges genom individ- och familjeomsorgen måste du göra en ansökan.

Det gäller till exempel vid:

  • ekonomiskt bistånd
  • stöd och behandling vid missbruksproblem
  • stöd och behandling för barn och vuxna
  • adoption

Om du vill ansöka om någon av ovanstående insatser kan du ringa till individ- och familjeomsorgens reception, telefonnummer finner du under kontakt. Nedan finner du blanketterna som lämnas i receptionen eller postlådan utanför entrén. Individ- och familjeomsorgen i Tingsryd finns på Södra storgatan 92. Du kan också ansöka om råd och stöd via e-tjänsten nedan. Ansökan om råd och stöd innebär inte en formell ansökan om bistånd utan vi kommer att kontakta dig för att prata om vilket stöd som kan vara till hjälp för dig eller ditt barn.

Du kan också skicka ansökan till:

Tingsryds kommun
Individ-och Familjeomsorgen
Box 88
362 22 Tingsryd

Sidansvarig: Områdeschef IFO barn och familj

Senast uppdaterad: 2022-05-30