Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten (tidigare Vägvalet) har som uppdrag att få den som står utanför arbetsmarknaden i jobb eller sysselsättning.

Vår vision är att inte någon av våra deltagare ska var utan insatser såsom praktik eller anställning under en längre tid. Vi jobbar därför med ett antal olika insatser för att få personer närmare jobb, utbildning eller annan form av självförsörjning. Vi samarbetar intensiv med de andra enheterna inom avdelningen såsom integrationsenheten, vuxenutbildningen och individ- och familjeomsorgen för att nå vårt mål. Förhoppningen är att vi ska stötta och hjälpa individen oavsett vilket som är utgångsläget och vilken målbild som är satt.

Hur vi arbetar

I våra lokaler på Strömgatan 7 jobbar vi aktivt med att pröva och träna arbetsförmågan för den som till viss del kan eller ska kunna utföra arbete. Med hjälp av våra coacher och samordnare får individerna pröva att arbeta med arbetsuppgifter som montering, paketering eller med reparationer av cyklar. Från våra egna lokaler slussas deltagaren efter en tid vidare till annan aktivitet som kan vara praktik eller anställning på avdelning eller förvaltning inom kommunen eller externt hos ett företag. Det kan också bli aktuellt med vidare utredning av sjukersättning eller liknande.

Nytt för hösten 2018

För dig som inte har arbetsförmåga och kanske är sjukskriven på heltid erbjuder vi med start under hösten 2018 gruppaktiviteter för sysselsättning och social rehabilitering. Vi kommer till en början att erbjuda löpande gruppmöten, studiebesök och hälsofrämjande aktiviteter.

Sidansvarig: Områdeschef IFO vuxen
Senast uppdaterad: 2018-08-09