Barn och familj

Barn och familj

Familjerättsärenden som gäller vårdnad om barn, samarbetssamtal och adoption handläggs från och med 1 oktober 2017 av Växjö kommun, dock ej faderskap i samboförhållanden som även i fortsättningen handläggs av Tingsryd kommun. Familjerätten i Växjö kommun: 0470 – 410 00

Barn- och familjegruppen arbetar med att utreda barns och ungdomars behov av stöd och behandling enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om vård av unga (LVU). Gruppen ger stöd till barn, ungdomar och föräldrar.

De stödinsatser som finns att tillgå är främst:

  • familjepedagog
  • kontaktperson/kontaktfamilj
  • familjehem
  • behandlingshem
  • samtal med socialsekreterare

Barn- och familjegruppen arbetar också med att följa upp och utveckla stöd och insatser.

Läs mer om stödinsatserna under relaterat innehåll nedan.

Om det finns behov av familjerådgivning erbjuder kommunen detta genom ett samarbete med VoB Kronoberg, mer information finns under externa länkar. Under externa länkar kan du även läsa mer om adoption.

Vill du göra en orosanmälan gällande barn/ungdom till oss?

Mottagningstelefon: 0477-443 71

Telefontider:

måndag-torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-15.00. Lunchstängt 12-13.

Önskar du få råd och stöd? Du kan ansöka via vår nya e-tjänst som du hittar nedan.

Sidansvarig: Områdeschef IFO barn och familj

Senast uppdaterad: 2023-10-30