Anmälningsskyldighet

Anmälningsskyldighet

Det är viktigt att vuxna är lyhörda för barn och tar deras uppgifter på allvar. Om man misstänker att barn far illa och kan vara i behov av skydd är det viktigt att reagera. Som privatperson bör man anmäla detta till socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Det är då möjligt att vara anonym. Om en privatperson vill vara anonym är det viktigt att inte uppge sitt namn, muntligt eller skriftligt, eftersom anmälan då inte kan hanteras som anonym. Det går att göra anmälan per telefon eller skriftligt. Tänk på att en anmälan via e-post inte är anonym.

Fundera också på orsaken till önskan att vara anonym. Det kan vara av betydelse för berörd familj att veta varifrån anmälan kommer. Det kan också underlätta vårt arbete och kontakt med familjen om det framgår vem som lämnat uppgifter.

Skyldighet att anmäla och lämna uppgifter föreligger för myndigheter och befattningshavare som i sin verksamhet kommer i kontakt med barn och ungdomar och deras förhållande på ett sådant sätt att de kan få indikationer om att den unge far illa. Som anställd kan man inte vara anonym vid sin anmälan.

Om ni vill göra en anmälan eller diskutera er oro med någon kan ni kontakta mottagningsfunktionen eller skriva ett brev till individ- och familjeomsorgen, kontaktuppgifter finns under kontakt. Nedan finns även en e-tjänst där man kan göra orosanmälan.

Sidansvarig: Områdeschef IFO barn och familj

Senast uppdaterad: 2022-03-28