Anmälningsskyldighet

Anmälningsskyldighet

Det är viktigt att vuxna är lyhörda för barn och tar deras uppgifter på allvar. Om man misstänker att barn far illa och kan vara i behov av skydd är det viktigt att reagera. Som privatperson bör man anmäla detta till vård- och omsorgsnämnden. Man kan vara anonym vid anmälan.

Skyldighet att anmäla och lämna uppgifter föreligger för myndigheter och befattningshavare som i sin verksamhet kommer i kontakt med barn/ungdomar och deras förhållande på ett sådant sätt att de kan få indikationer om att den unge far illa. Som anställd kan man inte vara anonym vid sin anmälan.

Om ni vill göra en anmälan eller diskutera er oro med någon kan ni kontakta mottagningsfunktionen eller skriva ett brev till individ- och familjeomsorgen, kontaktuppgifter finns under kontakt.

Sidansvarig: Områdeschef IFO barn och familj
Senast uppdaterad: 2018-03-12